Вы здесь

апрель 2012

Юсуф Махульдур. Ёлланма.

Топлашув бу сефер баягъы девамлы олды. "Екяне ёлланманен кимни мукяфатламагъа мумкюн?" - деген суаль кунь джедвелисинде эди. Бугунь мытлакъ къарар чыкъармагъа керек эди.

Юсуф Махульдур. Олур бизим тоюмиз

 

 Арекет эткен шахыслар:
Мурад мырза
Сулейман мырза – онынъ огълы
Азамат мырза
Ненкенджан ханым – онынъ омюр аркъадашы
Дилляра – оларнынъ торунлары
Баба
Огъул
Ана
Къыз

Айдер Осман.ТАНЫШ КОЗЬЛЕР

Халкъымызны Къырымдан сюргюн эткенде, къыйынлыкълардан, ачлыкътан уджсуз-буджакъсыз ёлларда пек чокъ адамлар ана-бабаларындан, эвлятларындан айырылдылар. Къазахстан чёллеринде анасындан оксюз къалгъан Дилявер деген огъланчыкъны дженктен къайтып кельген бабасы Абдулла агъа ве Саадет енге осьтюрелер. Дилявер, осип-буюген сонъ, акъикъатны анлай. 

Яшар Мемедемин. СЕЛЯМ САГЪА, ЕШИЛЬ АДА!

 

Эеджанларман толу къальбимнинъ эмири астында соравлар саламан
"Дюньяны думанлаткъан, шан берген Гирайларынъ мекяны бомы экен?"
Богъазым къысыкъ тартанды, къонушмагъа такъат ёкъ... 

Яшар Мемедемин. КЪЫРЫМГЪА

 

Бугунь козьлеримиз торлана, къальбимиз агълай, 
Далгъалана булутлар, джеллер сызгъыра, 
Энъ къыйметли джеверимиз махв болгъан кунь, 
Табиятта матемде, яшлар агъыза..

Яшар Мемедемин. КЪАРТИЙИМ

 

Беяз чачлы къартийим урчукъман джеп чийрата.
Яваш татлы сёзлермен джашлыгъыны о анълата:
"Мен де сизлердий эдим, яшларым учып кетти.
Аят гузель, балларым, мен диймен: "Магъа етти…"